Referat fra forretningsudvalgets møde 15. januar 2008

Status efter 1. års gennemgang af vejene

Alle påtalte opgaver er nu udført. Næste eftersyn af vejene sammen med Colas bliver 5. års gennemgangen.

Gravetilladelser

Der er modtaget et antal gravetilladelser fra kommunen, vedrørende etablering af naturgas og kabel-tv. Forretningsudvalget gør medlemmerne opmærksom på, at det er det enkelte medlem, som er påtale berettiget overfor entreprenøren hvis udbedringen af vej / fortov ikke er i orden.

Formandsmøde i Grundejersammenslutningen

Der var indkaldt til møde 21. november; men ingen fra forretningsudvalget kunne deltage.

Henvendelse fra nr. 52

Forretningsudvalget har fået nedenstående henvendelse fra nr. 52, omkring passagen mellem Tømmerupvang og skolestien: Hej forretningsudvalg… Jo jeg må indrømme, at jeg fuldt ud tilslutter mig forslaget fra nr. 49 om at lukke stien mellem 47 og 52, og det vil ikke genere mig spor, at “skulle udenom”, MEN jeg har også i flere år – ligesom 47 og 49 – oftest om morgenen prøvet at være “lukket inde” af “fremmede biler”, hvis førere “bare lige” skal følge på skolen eller SFO-en – så kan vi andre bare vente. I disse anti-ryge-tider har vi også områdets største askebæger – p.t. i den sydligste del af stien, og når så skolens unger alligevel har taget plads her, kan man jo ligeså godt foruden alle skoddene smide en masse andet affald såsom juice-kartoner, cigaretpakninger, chokoladepapir, slikposer og hvad man nu ellers lige skal af med. Når det så skal være rigtig sjovt, kan man jo også prøve at kaste en glasflaske op midt på stien – er man heldig smadrer den med et ordentlig brag mod fliserne til glæde for bl.a. alle andres hundepoter. Det foretrukne mærke er p.t. Cocio med nogle meget fine spidse glasskår. — Og så kan man jo bare vente på erstatningskrav fra folk, som har lidt skade, hvis der ikke omgående bliver ryddet op (jeg er da nødt til at have en glasspand stående i indkørslen til samme formål). Sidst er det så gået ud over “cykellåsen” ved skolestien. Den ene bom er ødelagt – ikke bare revet fra hinanden, – næh man har gjort det grundigt og ødelagt i hvert fald den ene vinkel. Det skal vel repareres ved foreningen foranstaltning – eller i det mindste må den midterste fritstående stander fjernes, så ingen ramler ind i den en mørk aften, for lygtestanderne på skolestien har på det sidste også været udsat for en eller anden form for vold, så pærerne er gået. Jeg er for længst blevet træt af at diskutere med skolens unger (når jeg ind imellem har “løbet dem op”, men det kan jeg af gode grunde ikke mere :-)), med skolen (som er totalt ligeglad) og med alle de “biler”, der spærrer vores tilgang til det offentlige vejnet.

Hvor mange af “vore egne” der egentlig benytter stien i forhold til antal udefra, som kommer igennem, har jeg ikke tal på, men jeg ved, at mange brugere fortsætter direkte over i Holdkærs Ager — og så kunne de vel ligeså godt benytte stien langs med boldbanen. Det samme kunne vel gøre sig gældende for vores egne beboere på “første vejen”, og det vil kun være en lille omvej for dem på “anden vejen”. Så er der “sidste vejen” – prøv at spørge. Beder I mig om at opgøre fordele og ulemper ved en lukning af stien, falder den vurdering helt klart ud til lukningens fordel. Skilte og andre færdselsmæssige foranstaltninger hjælper ikke – bare se på Aladdinvej hver morgen – og det er endda en offentlig vej, hvor det er meget nemmere at “komme efter folk” (jeg taler af erfaring!). At det så sikkert vil være “hulens svært” at komme igennem med en lukning ved kommunen (de skal vel godkende??) er jo en helt anden sag, men det er da lige lykkedes for nogen at få lukket en rimelig meget benyttet sti fra Dernavej og til Kongelundsvej, – – så der er vel håb 🙂 Nå, skulle lige af med lidt “galde” i forbindelse med skadesmelding af den ødelagte bom ………. Nyd de sidste sommerdage ………. Holger, nr. 52

Nr. 47 har også givet udtryk for, at der er brugere af stien, som gerne måtte finde andre veje.

Forretningsudvalget mener, at en ændring af forholdene omkring passagen er et generalforsamlingsanliggende, og beder derfor nr. 52 – og andre, som nærer samme ønsker – at udarbejde en projektbeskrivelse, som kan godkendes af myndighederne. Projektet skal fremsendes til forretningsudvalget, så det kan komme med på den kommende generalforsamling som et forslag.

Forretningsudvalget tager kontakt til Tårnby Kommune vedr. den manglende ”overlægger” på den ene af bøjlerne ved skolestien.

De gamles jul

Vi ønsker ikke at støtte dette.

Frostfri vandhane, matr. 17b-20

Tårnby Kommune har 18. december 2007 fremsendt et ønske om at få aflyst en tinglysning på en frostsikker vandhane på matr. 17b-20. Forretningsudvalget har indvilget i tinglysningen afmeldes.

Forberedelse til ordinær generalforsamling 2008-01-27

Forretningsudvalget blev enige om, at tirsdag 8. april 2008 bliver datoen for årets generalforsamling. Udvalget arrangerer lån af Holdkærs Agers fælleshus. Ovenstående samt mad og drikke arrangeres af BM.

KS vil prøve at lave en ”teaser”, som skal få folk op af stolene. Vi skal gerne have valgt en rigtig bestyrelse denne gang.

Forretningsudvalget foreslår, at bestyrelsesvederlagt hæves til i alt. kr. 10.000, og at kontingentet hæves med kr. 100 til kr. 400.

Regnskab

Foreningens regnskab blev gennemgået. Alle medlemmer har betalt kontingent. Kontoudskrifter blev udleveret til sekretæren. Pr. 15. 01.08 råder foreningen over: Vejkonto – kr. 384.358 Foreningskonto – kr. 30.754

Eventuelt

Det netop overståede nytår medførte desværre en hel del hærværk. Kedeligt, at medlemmerne ikke kan respektere hinandens ejendom.

Næste møde

Forretningsudvalgets næste møde bliver tirsdag 4. marts 2008

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen