Referat af forretningsudvalgsmøde 4.03.2008

Referat af forretningsudvalgsmøde 4.03.2008, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Flemming Poulsen
Jes Bagersted (KS)
Lars Froberg (BM)
Ulrik Klixbüll (SEK)

Regnskab
Foreningens regnskab er blevet revideret og underskrevet af revisorerne.

Regnskabet blev underskrevet af forretningsudvalget.

KS oplyste, at der ikke har været bevægelser på foreningens konti siden forrige møde.

Budget
Budgetforslaget blev gennemgået og godkendt.

Skolestien
KS skriver en kort note til Holger vedr. hans mail om skolestien og forretningsudvalgets holdning til denne sag. KS beder om et forslag der fremsættes på generalforsamlingen.

Flemming har fået Tårnby Kommune til at reparere bommen ved skolestien.

Generalforsamling
Indkaldelse, regnskab og budget skal kopieres.

SEK kopierer og BM uddeler indkaldelsen. Dette skal ske senest 17. marts 2008.03.2

KS har lavet og omdelt en flyer, der gerne skulle lokke flere deltagere til generalforsamlingen.

BM står for de praktiske arrangementer omkring mad og drikkevarer.

Udvalget vil foreslå Flemming til dirigent.

Forretningsudvalgets beretning fremlægges af SEK

Emner til beretning:
Forretningsudvalgets sammensætning
1. års gennemgang af vejene
Vedligeholdelse af fællesarealet  

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen