Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2018, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 18.1.2018 + 18.2.2018 var udsendt pr. mail. Referater blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
Nr. 56 er blevet solgt. De nye ejere er Ronni Larsen og Maria Rygård Naumann.

Sammenslutningen har videresendt en information fra Tårnby Kommune vedrørende bebyggelsesprocenten i parcelhusområder. Kommunen er åben for en bebyggelsesprocent på 30%. Det kræver dog, at denne ændring er vedtaget på en generalforsamling i de enkelte foreninger. Bestyrelsen laver et forslag til den kommende generalforsamling.

BM har undersøgt hvor der i GFTVs nærhed er tilgængelige hjertestartere. Det viser sig, at Holdkærparken har en hængende ved deres fælleshuse.

Benny Hansen vil modtage valg som dirigent på den kommende generalforsamling.

Ad. 3 Emner som skal med i beretningen ved generalforsamlingen
Gennemgå referater fra årets bestyrelsesmøder
Snerydning
Afskaffelse af FI kort til kontingentbetaling
Fællesarbejde søndag 27. maj 2018 kl. 10:00

FM laver et udkast, som sendes til bestyrelsen for kommentarer.

Ad. 4 Regnskab
Regnskaber for drift og vejkonto gennemgået og underskrevet.

Budget forslag gennemgået og justeret.

SEK meddelte, at vores webhotel har ændret betingelser, og at der kan være en fordel for GFTV ved at forlænge aftalen med fem år her og nu. Det bliver undersøgt, og hvis der er korrekt, så forlænges aftalen med fem år.

KS følger op på om vi har budgetteret med de korrekte gebyrer for webbank og andre bankgebyrer.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 50.898,17
Vejkonto – drift kr. 233.362,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 638.795,89

Ad. 5 Forberedelse af den ordinær generalforsamling
SEKs forslag til indkaldelse var udsendt inden mødet, og en enkelt dato skal rettes til 1. april 2018.

SEK formulerer et forslag fra bestyrelsen på baggrund af kommunens åbenhed for højere bebyggelsesprocent.

BM har aftalt lån af lokale på Skelgårdsskolen.

BM sørger for indkøb af mad og drikke med mere. FM skal informere BM om antal tilmeldte medlemmer.

Et eventuelt ”formøde” vil blive klaret via e-mail og telefon.

Ad. 6 Arbejdsopgaver
Ændring af vejstykket til Holdkærparken til privat fællesvej
Vi afventer et svar fra kommunen, og går afgørelsen os imod, skal vi reagere prompte.

Vedligeholdelse af fællesareal samt tilhørende vej og fortov
Vores ansvarsforsikring på fællesarealet dækker ikke hvis fortov og vej ikke er ryddet for sne.
BM tager kontakt til Hansen Service for at få en pris på snerydning rundt om hjørnet ved fællesarealet, og om Hansen kan opfylde kravene om rydning før 07:00.

Ad. 7 Eventuelt
Intet

Mødet slut 20:31

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen