Referat af bestyrelsesmøde 5. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde 5. oktober 2017, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 7.8.2017 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

 

Ad. 2 Beretning
FM har modtaget brev fra Tårnby Kommune. Brevet skulle være vedlagt nogen gravetilladelser; men de var ikke med. FM rykker for dem. Fra 1.1.18 vil gravetilladelser blive fremsendt på e-mail.

 

FM har fået ros for foreningens hjemmeside.

 

FM har på netbanken fået et brev fra banken, hvori det kundgøres, at netbank fremover vil være gratis for foreninger. Behovet for en netbankforsikring skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

 

Fra 1.1.18 skal alle, bortset fra privatpersoner, have en LEI kode for at kunne handle med værdipapirer. Den koster kr. 635,00 p.a. og kr. 750,00 i oprettelse. Det blev besluttet, at vi først køber en LEI kode hvis vores p.t. værdiløse Amagerbank aktier skulle få en værdi, der overstiger omkostningerne ved at komme af med dem.

 

Ad. 3 Regnskab
Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Alle medlemmer har betalt kontingent. Et enkelt medlem skulle dog rykkes to gange før pengene faldt.

 

Vejreparation er betalt kr. 43.302,50.

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 61.377,92
Vejkonto – drift kr. 233.362,97


Ad. 4 Arbejdsopgaver

Byggesag Tømmerupvang 61
Vi har modtaget en henvendelse omkring dispensation for overskridelse af byggefeltet. Sagen er blevet drøftet, og bestyrelsen har intet at indvende. Det må være op til Tårnby Kommune at sørge for, at diverse regler og regulativer overholdes.

 

Fællesarealet
Der er ryddet op og sprøjtet mod ukrudt i kantsten og langs hegnet til Hyld Ager. BM står for al kontakt til Hyld Ager. FM skal undersøge om vores forsikringsforhold er i orden.

 

Kontakt Tårnby Kommune – Asfaltering af indfaldsvej
NF har stadig ikke fået en reaktion på vores henvendelse til Holdkærs Ager. Da stamvejen fra Hyldager og mod Ugandavej ikke er en del af vores forening finder vi det ikke formålstjenesteligt at gøre mere.

 

Rykkerprocedure grundejerforeningskontingent
Det kan ikke være meningen, at KS skal løbe diverse medlemmer på dørene for di de ikke kan tage sig sammen til at betale kontingent. På næste generalforsamling, skal FM i sin beretning påpege, at vi fremover vil håndhæve vedtægternes § 6.

 

Lysregulering Tømmerupvang / Ugandavej
I lokalavisen 2770 kan vi læse, at svømmehallen ved sportspladsen måske er ”død”. Vi parkerer dette punkt indtil vi ved mere.

 

Opfølgning vejsyn
FM fik vejsynsrapport fra SEK, og har uddelt påtaler til de medlemmer, der trænger til at få ryddet ukrudt i rendesten med mere. Den 30.9 gennemgik FM igen vejene, og FM kunne konstatere, at kun et par medlemmer havde fulgt vores anmodning, så der er stadig en god del ”restanter”. Bestyrelsen har ikke andre muligheder, end at appellere til medlemmerne om at de holder vejen fri for ukrudt. Vedtægterne giver ingen mulighed for repressalier.

 

Ad. 5 Næste møde
Næste møde afholdes torsdag 18. januar 2018, kl. 18:30 hos FM.

 

Ad. 6 Eventuelt
Intet

 

Mødet slut 20:10

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen