Referat fra Bestyrelsesmøde 22.01.2009

Referat af bestyrelsesmøde 22.01.2009, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Formand Per Sørensen, (FM)
Næstformand Benny Hansen, (NF)
Kasserer Jes Bagersted, (KS)
Best. medlem Lars Froberg, (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll, (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra forretningsudvalgsmødet 23.10.2008 var udsendt pr. mail, og blev underskrevet på mødet.

Ad. 2 Beretning
FM har været til formandsmøde i Sammenslutningen. Mødet gik primært på DONGs udrulning af fibernet, og kommunens krav til regnvandsfaskiner på de enkelte ejendomme.

Ad. 3 Regnskab
Homebanking aftalen er nu afprøvet i praksis flere gange, og det fungerer fint, og sparer KS for megen tid.

KS skal have fat i TK, idet de stadig sender visse regninger til vores tidligere formand Ole Ankersen.

KS har moderniseret bogholderiet ved at erstatte den gode gamle kassebog med er regneark. Det betyder, at regnskaber for 2008 – og kommende år – kan gøres færdig meget hurtigt.

Regnskabet skal være revideret og klar til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

Sidste del af bestyrelsesvederlaget blev udbetalt.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
FM har kontaktet Tårnby Kommune (TK) vedr. hegnet mellem fællesarealet og Hyld Agers byggeplads; men der er endnu ikke kommet svar. Kommunen har heller ikke svaret på FMs henvendelse vedr. eventuel lukning af skolestien. FM følger op.

FM har prøvet at få fat i HA’s formand vedr. vejbump; men det er trods flere forsøg ikke lykkedes. Kommunens holdning taget i betragtning, er sandsynligheden for, at vi kan komme videre minimal, og bestyrelsen er enige om at henlægge sagen indtil videre.

BM har siden slutningen af oktober ’08, prøvet at etablere en dialog med TK omkring en lunke ved stien mellem nr. 45 og nr. 50, og revner i vejene. TK har lovet at se på det, og komme med TKs synspunkt på om det vil være en god ide at få de værste revner i vejene fyldt med flydende asfalt. Det er dog så som så med dialogen, for TK holder BM hen med løfter; men ingen handling. BM følger op.

NF har fulgt op på vores vejsyn. Det ser generelt godt ud.

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dagen for den ordinære generalforsamling bliver onsdag den 14. april 2009, kl. 19:00, med en alternativ dato onsdag den 21. april 2009, kl. 19:00.

Stedet bliver Holdkærs Ages Fælleshus. BM aftaler dette

Ad. 6 Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 11. marts 2009 kl. 19:00 hos Ulrik Klixbüll.

Ad. 7 Eventuelt
Intet.

Per Sørensen
Formand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen