Udkørslen fra Holdkærs Ager

På årets generalforsamling fik bestyrelsen i opdrag at se på udkørslen fra Holdkærs Ager til GFTV. Det har vi nu gjort, og vi har været i telefonisk kontakt til politiet i Tårnby og skriftlig kontakt med Tårnby Kommune.

Politiet vil ikke røre ved sagen. Området er – i forbindelse med en eller anden reform – lagt ud til de enkelte kommuner. Så var næste trin at indlede en dialog med Tårnby Kommune. Den startede , som det fremgår af nedenstående, 24. juli. Efter enkelte rykkere blev sidste mail i sagen modtaget 11. november.

Resultat mæssigt er der ikke meget at komme efter. Faktisk er der slet ingen ting; men læs selv hvad der er skrevet frem og tilbage, og har du en kommentarer til sagen kan du poste den i vores forum (se menuen til venstre).

 

Fra: Ulrik Klixbüll Sendt: 24. juli 2008
Til: TÅRNBY KOMMUNE
Emne: Att. Tekniskforvaltning – Udkørsel fra Holdkærs Ager til Tømmerupvang

På vegne af Grundejerforeningen Tømmerupvang, skal jeg hermed anmode om Tårnby Kommunes bistand med henblik på løsning af problemer med boligforeningen Holdkærs Ager udkørsel mod Tømmerupvang.

De eksisterende forhold er således, at trafikanter fra Holdkærs Ager, som benytter den vestlige udkørsel mod vores grundejerforening Tømmerupvang, utvetydigt tilkendegives ubetinget vigepligt ved brostensgennemført fortov, påmalede hajtænder samt skiltning. Det er imidlertid kun et fåtal af trafikanterne, der respekterer denne ubetingede vigepligt. De øvrige fortsætter – billedligt talt med hovedet under armen – deres kørsel ud i Tømmerupvang uden at orientere sig, hvilket medfører farlige situationer.

Det er grundejerforeningen meget magt påliggende, at få gjort noget, så vores medlemmer ikke bringes i en situation, hvor en med trafikant fra Holdkærs Ager bliver lemlæstet, eller det der er værre.

Derfor skal bestyrelsen for GF Tømmerupvang anmode om Tårnby Kommunes vurdering af situationen på stedet, og kommunens anvisning af, hvad der kan gøres for at bedre forholdene.
Repræsentanter for grundejerforeningens bestyrelse står naturligvis til rådighed ved et møde på stedet. Dato og tidspunkt kan aftales med undertegnede.

På forhånd tak for assistancen.

Hilsen

Ulrik Klixbüll

WILMANN, SIDSEL CECILIE skrev 13. august 2008
Til Ulrik Klixbüll

Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning har modtaget Deres henvendelse.

Teknisk Forvaltning har tilset stedet og vurderer, at den ubetingede vigepligt ikke kan gøres mere tydelig. Forvaltningen vurderer at forholdene i krydset overholder vejreglerne, og mener ikke der kan gøres yderligere. Der er desværre altid trafikanter, der ikke overholder færdselsloven, og dette vil etablering af foranstaltninger ikke ændre ved. I tilfælde af, at der sker en overtrædelse af færdselsloven, skal der rettes henvendelse til Københavns Politi.

Forvaltningen foreslår, at grundejerforeningen tager kontakt til beboerne i Holdkærs Ager og indleder en dialog. Dette burde være muligt, da trafikmængden fra Holdkærs Ager må være begrænset, grundet de kun 18 p-pladser. Såfremt grundejerforeningen har forslag til en anden løsning af vigepligtsforholdene, er forvaltningen indstillet på at drøfte dette med grundejerforeningen.

Med venlig hilsen

Betina Grimm            /     Sidsel Cecilie Wilmann
Afdelingsleder                         Ingeniør

Vej, Park & Forsyning
TÅRNBY KOMMUNE
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Fra: Ulrik Klixbüll Sendt: 27. august 2008
Til: WILMANN, SIDSEL CECILIE
Emne: Re: SV: Att. Tekniskforvaltning – Udkørsel fra Holdkærs Ager til Tømmerupvang

Hej Sidsel Wilmann

Tak for jeres svar.

Det er korrekt at den ubetingede vigepligt ikke kan gøres tydeligere, det er heller ikke det vi efterlyser; men bedre oversigtsforhold eller noget, der tvinger trafikken til at stoppe.

Desværre er det ikke kun trafikken fra de 18 p-pladser, som giver os problemer. Vejen bruges i stor udstrækning af alle Holdkærs Agers beboere, der transporterer sig på to hjulede køretøjer. Af en eller anden grund opfatter en stor gruppe af cyklister og knallertkørere sig ikke som omfattet af færdselsloven. De kører lige ud over alle markeringer uden at se til hverken højre eller venstre.

Dialog om dette har vi tidligere haft med Holdkærs Ager. De viste stor forståelse for problemet, og det var så det. Vi har prøvet at henvende os til nogle af de der bare kører ud uden at se sig for. Det resulterede i trusler om “et par på hovedet”.

I vores grundejerforening er vi af den opfattelse, at det er Tårnby Kommune der har påført os dette problem, da den eksproprierende et stykke af grundejerforeningen for at Holdkærs Ager kunne få en udkørsel til vores private vej. Et stykke vej de benytter; men ikke skal deltage i vedligeholdesen af.

Vi vil derfor endnu engang bede Tårnby Kommune om at se på oversigtsforhold, og mulighederne af at kommunen sammen med Holdkærs Ager etablere en eller anden hastigheds dæmpende foranstaltning ved udkørslen. Det kunne fx. være et “stejlt” vejbump placeret lige før fortovet og i hele udkørslens brede, så cyklister og knallertkørere ikke kan luske sig uden om; men må op over.

Hilsen

Ulrik Klixbüll

WILMANN, SIDSEL CECILIE skrev 11. november 2008
Til Ulrik Klixbüll

Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning beklager dette sene svar.
Forvaltningen vurderer ikke at vejen til Holdkærs Ager adskiller sig fra de øvrige kryds i Tømmerupvang, hvor højrevigepligten er gældende. Vigepligten betyder at man skal holde tilbage for al trafik, men det er ikke et krav, at man standser for at orientere sig.

Forvaltningen vurderer at etablering af evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger inden vigepligten ikke vil have nogen effekt, da hastighedsdæmpende foranstaltninger skal kunne forceres med den på stedet tilladte hastighed. Dette øger desuden risikoen for at de tohjulede trafikanter prøver at undvige foranstaltningen og benytter fortovet i stedet, hvilket ikke er at foretrække. Såfremt oversigtsforholdene forbedres, tvinger dette ikke trafikken til at standse ved vigepligt.
En løsning kunne være at vende vigepligten i krydset. Dette vil betyde, at kørende fra Tømmerupvang 1-24 skal holde tilbage for kørende til og fra Holdkærs Ager. Trafikanter fra Tømmerupvang 1-24 er i forvejen nede i fart i krydset da disse skal dreje til højre.

Med venlig hilsen

Betina Grimm           /          Sidsel Cecilie Wilmann
Afdelingsleder                             Ingeniør

Vej, Park & Forsyning

TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning

Fra: Ulrik Klixbüll Sendt: 14. november 2008
Til: WILMANN, SIDSEL CECILIE
Emne: Re: SV: Att. Tekniskforvaltning – Udkørsel fra Holdkærs Ager til Tømmerupvang

Hej Sidsel Wilmann

Tak for Jeres svar.

Forslaget om at “vende” vigepligten kan absolut ikke komme på tale, og det vil heller ikke give nogen mening i henhold til færdselsloven. Trafikanter fra Holdkærs Ager vil alligevel – p.g.a. vejens opbygning – have ubetinget vigepligt.

Denne korrespondance viser klart, at vi åbenbart ikke kan komme længere i denne sag sammen med Tårnby Kommune i denne omgang.

Hilsen

Ulrik Klixbüll

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen