Referat fra Bestyrelsesmøde 23.10.2008

Referat af bestyrelsesmøde 23.10.2008, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

Formand Per Sørensen (FM)
Næstformand Benny Hansen (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra forretningsudvalgsmødet 20.08.2008 var udsendt pr. mail, og blev underskrevet på mødet.

Ad. 2 Beretning
NF har omdelt vejsynssedler, og checker ved lejlighed om alt påtalt er bragt i orden.  

SEK har skrevet til nr. 21 vedr. deres forslag om legeplads på fællesare-alet. De er blevet bedt om at belyse de omk. og forpligtigelser GFTV vil komme til at påtages sig ved at følge deres forslag.

Lunken på sti fra vej 2 til Oliefabriksvej ser ud til at være udbedret. Om det er helt i orden skal konstateres i regnvejr.

Der uddeles stadig sedler ved skolestien. Det har hjulpet; men man skal blive ved.

FM har skrevet til TK vedr. en evt. lukning af skolestien. Svar endnu ikke modtaget.

SEK har igen skrevet til TK vedr. udkørsel fra HA. Efter 2 mdr. intet svar, og TK er 21/10 blevet rykket. TK har 23/10 bekræftet at de har modtaget henvendelsen og lovet et svar.

Opretning af fliser og chaussesten på stien mellem vej 2 og 3 og stien fra vej 1 til Oliefabriksvej er blevet udført. BM har bedt entreprenøren lægge mere sand på begge stier og det er sket.

Ad. 3 Regnskab
Homebanking aftalen er på plads, og systemet er tæt på at fungere. Ud-betalinger kan kun laves når både KS og NF godkender dem.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Der er overført et beløb til en ny konto, som giver 5,2%. Pengene er spærret i et år.

Alle medlemmer har betalt kontingent.

Der er overført penge til vejkontoen.

Penge til betaling af entreprenør for brolægningsarbejder skal tages fra vejkontoen og ikke fra driften.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
FM kontakter Tårnby Kommune (TK) vedr. det hul, som er revet i hegnet mellem fællesarealet og Hyld Agers byggeplads.

FM tager kontakt til HA’s formand for at lodde stemningen omkring etab-lering af et vejbump.

Det blev aftalt at FM og BM skal undersøge om det vil være en god ide at få de værste revner i vejene fyldt med flydende asfalt.

Ad. 5 Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 22. januar 2009 kl. 19:00 hos Per Sørensen.

Ad. 11 Eventuelt
BM deltog i borgmesterens borgermøde, og det havde været en interes-sant oplevelse.

Mødet slut 20:30

Per Sørensen
Formand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen