Referat fra Bestyrelsesmøde 3.03.2009

Referat af bestyrelsesmøde 3.03.2009, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos SEK og følgende var til stede:

Formand Per Sørensen, (FM)
Kasserer Jes Bagersted, (KS)
Best. medlem Lars Froberg, (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll, (SEK)

Næstformand Benny Hansen (NF) havde meldt afbud.

Ad. 1 Referat
Referatet fra forretningsudvalgsmødet 23.01.2009 var udsendt pr. mail, og blev underskrevet på mødet.

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM meddelte, at der ikke var noget at berette.

KS har via Fl. Poulsen modtaget gravetilladelser til nr. 7, 15, 17, 18, 39, 44, 66. Alle var vedrørende vand eller tele.
FM checker om det brev best. tidligere sendte til medlemmer, hvor der var udført gravearbejde i henhold til en gravetilladelse, kan findes. Kan han det, skal det sammen med en kopi af gavetilladelsen, sendes til de pågældende medlemmer.

KS har via Ole Ankersen fået ejendomsvurderingen på fællesarealet. Den lyder igen på kroner 0,00.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Der har ikke været ind- og udbetalinger siden sidste møde.

Kopi af kontooversigter udleveret til SEK.

KS har haft regnskab til revision hos vores revisorer. Der er en difference på kr. 337,50, som hverken KS eller revisorer kan findeårsagen til.
FM gennemgår regnskabet i håb om at få lokaliseret årsagen til differencen. Alle bankkonti stemmer, årsagen er muligvis at finde vedr. åbningstal i balancen. Lykkes det ikke bruger vi den løsning KS har brugt i regnskabet.

KS skal flytte kr. 3.440,- fra vejkonto til driften. Det er til dækning af rep. af rendestensbrønd ved fællesarealet. Af regnskabet skal det fremgå, at vejkontoen skylder driften disse penge.

KS kommer snarest rundt med regnskab til underskrift.

Budgetforslaget blev gennemgået og justeret på få steder.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
FM har stadig ikke fået svar fra TK. FM har rykket TK for svar; men nu påstår TK at de aldrig har modtaget de mail FM har sendt via TKs hjemmeside. FM har derfor sendt ny mail, og vil holde TK i ørene, så vi har et svar inden generalforsamlingen.

Ad. 5 Forberedelse af den ordinære generalforsamling den 21.4.09
SEKs oplæg til indkaldelse godkendt.

FM kom med den gode nyhed, at han alligevel tager en tur mere.

FM fik flere forslag til hvad der skal med i beretningen.

BM sørger for det praktiske til 21.4.

Ad. 6 Eventuelt
BM fortalte, at der i området ved Pilegård Alle har været en stribe af indbrud.

SEK undersøger om der findes noget godt materiale vi kan bruge på hjemmesiden.

Per Sørensen
Formand

 

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen