Referat af bestyrelsesmøde 25. maj 2011

Referat af bestyrelsesmøde 25. maj 2011, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Anette Bååge (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 9.3.2011 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning v/formanden FM fortalte, at der har været et par tilfælde af rudeknusning lørdag 21. maj. Gerningsmand/-mænd er ukendt; men sagerne er meldt til politiet.

Der er kommet et tilbud fra Sadolin Farveland Amagerbrogade. De vil gerne give GFTVs medlemmer 20% i rabat på alle deres produkter. Der lægges information om dette tilbud på hjemmesiden. FM kontakter Sadolin farveland og meddeler dette.

FM fortsætter dialogen med Jyske Bank vedr. de gebyrer vi betaler. Det må kunne gøre bedre, ellers skal vi overveje endnu et bank skifte.

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.

Der er betalt kr. 50.000 til Lemminkäinen Asfalt for revneforsegling.

KS har lagt overførsel af bestyrelses vederlag til godkendelse. FM godkender snarest.

Ad. 4 Referat fra generalforsamlingen den 12. april 2011 ved sekretæren
Referatet er godkendt af bestyrelsen, og underskrevet af formand, dirigent og sekretær.

Ad. 5 Udarbejdelse af orientering fra generalforsamlingen til medlemmerne jf. punkt 4
SEKs oplæg blev godkendt. SEK kopierer og giver KS kopierne. KS uddeler orienteringen sammen med indbetalingskort hurtigst muligt.

Ad. 6 Arbejdsopgaver
Gasinstallation ved nr. 15. Ingen i best. har en kopi af gravetilladelsen. Entreprenørens forpligtigelse til at udbedre skader, efter opgravning, udløber efter 2 år. Dette arbejde er lavet for omkring 4 år siden, så der vil ikke være noget at komme efter nu. Best. besigtiger problemet ved vejsynet i august.

Nedslag i ejendomsskat på grund af vejvedligeholdelsen. FM tager fat i sagen.

Udkørsel fra Holdkærs Ager. NF tager kontakt til Henning Jessen, nr. 18, for at høre om han er kommet videre med det oplæg han fortalte om på generalforsamlingen.

Hegn på fællesareal. KS og FM se på om der skal laves mere ”jordarbejde” før hegnet kan repareres. FM sender resultat af besigtigelsen til hele best.

Ad. 7 Næste møde
Næste møde afholdes onsdag 31. august kl. 18:30 hos BM

Ad. 8 Eventuelt
BM er alvorlig træt af den manglende hensyntagen til naboer når der parkeres på vejene.

Mødet slut 20:10

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen