Referat fra bestyrelsesmøde 11. maj 2022

Referat af bestyrelsesmøde 11. maj 2022, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos KS og følgende var til stede:

Formand Flemming Poulsen  (FM)
Næstformand Maiken Andersen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Brian Visser (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat fra bestyrelsesmøde 17.3.2022 og generalforsamling v/sekretæren
Referater fra bestyrelsesmødet 17.3.2022 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Regnskab
Kontoudtog blev udleveret til SEK.

Ind- og udbetalinger siden seneste møde blev gennemgået.

Generalforsamlingen har kostet kr. 3.985, –

Bestyrelseshonorar er udbetalt.

Arbejdernes Landsbank har bedt om oplysninger på bestyrelsen. FM og KS var overbevist om, at det kun drejede sig om FM og KS; men banken er vendt tilbage, og har udbedt sig information fra hele bestyrelsen så NF, SEK og BM skal sende kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis til KS, som vil sørge for at banken får oplysningerne.

Ad. 3 Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen forløb OK, og de fremsatte forslag blev vedtaget.

Ad. 4 Orientering til medlemmerne om generalforsamlingen?
Orientering til medlemmerne bliver i år en oplysning på kontingentopkrævningen om at referatet fra generalforsamlingen kan læses på GFTV.DK.

Ad. 5 Ny gartner
FM har undersøgt forskellige muligheder; men uden positivt resultat. Jagten fortsætter og FM forhører sig hos HA om vi kan købe ydelsen hos dem. BM har også et par emner der skal undersøges nærmere.

Ad. 6 Blomster mv.
Dette er afhængig af udfaldet af punkt 5.

Ad. 7 Onefiber
Onefiber har trukket snuden til sig efter en af de mulige grundejerforeninger har trukket sig.

Alle leverandører FM har kontaktet påpeger, at vi ligger i et TDC-område.

Ad. 8 Trafikregulering stamvej/Ugandavej, henvendelse til TK, status
FM har rykket Tårnby Kommune for at få en status. Der er endnu ikke kommet noget svar fra dem.

Ad. 9 Brians forslag til ændringer i vedtægterne
BM sender sine kommentarer / forslag til SEK, så de kan blive rundsendt til hele bestyrelsen, og derpå blive behandlet på vores næstemøde.

Ad. 10 Henvendelse fra nr. 47 vedr. hundetræning på boldbane
NF kontakter Tårnby Kommune, og spørger om de har givet tilladelse til hundetræning på skolens boldbane. Hvis det er tilfældet, bedes kommunen sørge for, at træningen flyttes til den sydlige del af boldbanen.

Ved samme lejlighed forespørger NF kommunen om de har tænkt sig at gøre noget ved stamvejen inden for den nærmeste fremtid.

Ad. 11 Næste møde
Næste møde bliver onsdag den 17. august 2022 kl. 18:30 hos BM. På dette møde gennemføres den årlige vejvandring.

Ad. 12 Eventuelt

Intet.

Flemming Poulsen

Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen