Referat fra bestyrelsesmøde 15. januar 2013

Referat af bestyrelsesmøde 15.januar, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos NF og følgende var til stede:

 

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Bagersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 9.10.2012 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning v/formanden
FM har korresponderet med mægler vedr. salg af nr. 30.

 

 

FM og NF har 29.11 deltaget i sammenslutningens formandsmøde. Ikke de helt store nyheder; men TK har lovet, at de fremover udsender gravetilladelser hurtigere end det er tilfældet i dag. TK foreslår, at borgerne laver en fotodokumentation så evt. problemer/mangler er lettere at bevise. Det blev diskuteret, om det er nødvendigt for bestyrelsen i en grundejerforening at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring; men det fandt man ikke nødvendigt.

 

FM og BM har holdt møde med Holdkærs Ager. Se punkt 4.

 

Ad. 3 Regnskab v/ kassereren
Kontooversigt blev udleveret til SEK.

 

Alle medlemmer har nu betalt kontingent.

 

Alle konti er nu på plads i den nye bank. Det er dog stadig kun en enkelt der er taget i brug. Der står stadig penge på vore konti i Jyske Bank.

 

KS har set på mulighederne for at få anbragt midlerne på vores vejkonto på bedre vilkår. Det arbejde fortsætter i samarbejde med NF.

 

Årsregnskabet afsluttes  og bliver revideret, så det er klar til underskrift på næste møde.

 

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Udkørsel fra HA til Tømmerupvang:
FM og BM har holdt møde med HA vedr. udkørsel og HA’s store byggeprojekt. Med hensyn til udkørslen fra HA til Tømmerupvang er HA helt med på, at der er problemer, og de vil gerne være med til at finde – og betale for – en løsning. FM kontakter Henning Jessen, så han kan være med i udarbejdelsen af en skitse vi kan gå videre med til et ”bump firma”. Med udgangspunkt i denne skitse skal vi have ”bump firmaet” til at udarbejde tegninger, vi kan bruge overfor myndighederne. Der skal selvfølgelig også laves et tilbud på hele entreprisen, som FM kan gå videre med til HA.
FM skal sikre sig HA’s OK for tegning inden den sendes til myndighederne.

 

BM fortalte, at det byggearbejde der skal til at starte i HA. Det bliver en større sag til 220 mio. og med en varighed af 3 år. Blandt andet skal der skiftes faldstammer på samtlige toiletter. I den forbindelse skal vi være opmærksomme på, at der kan komme rotter op af kloakkerne når de står åbne. Tagene i HA hæves 20 – 40 cm da de skal tætnes og isoleres bedre.

 

Best. Blev enige om, at vi skal invitere formanden fra HA til at fortælle om deres projekt på vores generalforsamling. Så kan nysgerrige medlemmer få svar på deres spørgsmål med det samme. FM kontakter HA’s formand.

 

Hegnet:
Vi opgiver at få entreprenøren der byggede Hyld Ager til at deltage. Han er helt umulig at få fat i. Vi lader hegnet stå som det er, og skal det på et tidspunkt skiftes / renoveres må det blive til en fælles sag mellem GFTV og Hyld Ager.

 

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Dato: tirsdag 16. april, alternativt tirsdag 23. april
Dirigent: Flemming Poulsen
Forslag: p.t. ingen
Bestyrelsesmedlemmer: alle tager en sæson mere

 

BM aftaler lån af HA’s fælleshus med HA.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde bliver 12. marts 2013 kl 19:00 hos SEK.

 

Ad. 7 Eventuelt
Intet.

 

Mødet slut 20:08

 

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen