Referat fra bestyrelsesmøde 18. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2016, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos FM og følgende var til stede:

Benny Hansen (FM)
Jan Egholm (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referatet fra bestyrelsesmødet 27.10.2015 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
Påtaler vedr. vedligehold. FM har givet nr. 60 en seddel, og der er blevet klippet en lille smule af hækken. Nr. 26 har endnu ikke ordnet det påtalte, og vi følger op når sneen og frosten er væk.

Nr. 69 er sat til salg, og FM har sent materiale til mægler. Vi afventer indbetaling fra mægler.

FM har været til møde i Sammenslutningen. Det var et meget interessant møde om bestyrelsesansvar. Advokaten, der stod for indlægget, påpegede, at det er uhyre sjældent sket, at en bestyrelse i en grundejerforening er blevet pålagt et erstatningsansvar; men alle foreninger bør overveje om de skal have en bestyrelsesansvarsforsikring. KS checker hvad en sådan forsikring vil koste for GFTV. Så må vi diskutere om, der er et behov.

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

Vi har fået renter på vejkontoen, og saldo er nu kr. 175.726,28. På den løbende konto er saldo kr. 48.558,-

Kontooversigter udleveret til SEK.

Foreningens bundne konto udløber 12. april 2016. NF undersøger mulighederne for ny placering af pengene.

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Hegn til Hyld Ager. Hyld Ager har svaret, og bedt om yderligere oplysninger. Det har FM givet, og Hyld Ager arbejder nu videre med sagen.
Til vores generalforsamling i april, skal der udarbejdes et forslag om reparation af hegnet.

Holdkærs Ager – kvadratmetersagen blok 6
NF har rykket for svar, og har dags dato modtaget et foreløbigt svar. I det svar lover Tårnby Kommune et endeligt svar i uge 3.

Skelgårdsskolen
FM har skrevet til Skelgårdsskolen. Skolebestyreren har svaret, og fortalt, at lederen af SFO er sat på sagen. Han har ringet til FM, og lovet, at de prøver at få sat en stopper for forældrenes afsætning af børn på vores veje.

Træ på fællesareal
SEK har denne opgave. Der er ikke noget, der tyder på, at træet er til fare for personer, der færdes på fællesarealet.

Snerydning
Bestyrelsen henstiller til alle medlemmer, at fortove og veje holdes ryddet. Er der ikke kræfter til at rydde hele vejen, så bør der, som minimum, ryddes en bane så cyklister kan komme sikkert frem.

Ad. 5 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling bliver afholdt tirsdag den 12. april 2016, kl. 18:30. Det bliver igen i år Skelgårdsskolen, der stiller lokaler til rådighed. FM laver aftale med skolen.

FM kontakter Flemming Poulsen, nr. 51, for at høre om han igen vil påtage sig dirigent rollen.

Forslag: Der skal laves et forslag om hegnet til Hyld Ager.

Bestyrelsesmedlemmer. Der er tilsagn fra BM, NF, KS og SEK om, at de fortsætter, hvis de kan opnå valg. FM ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag 8. marts 2016, kl. 18:30 hos SEK.

Ad. 7 Eventuelt
Med henvisning til, den på hjemmesiden og i Tårnby Bladet, omtalte hændelse med personer, der lusker rundt på vejene, skal der måske slås endnu et slag til fordel for Nabohjælps ordningen.

Mødet slut 20:05

Benny Hansen
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen