Referat af bestyrelsesmøde 16. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde 16. maj, klokken 18:30. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

 

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

 

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 13.3.2018 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

 

Ad. 2 Beretning
Sagen med vejstykket ind til Holdkær Parken er afsluttet. Tårnby Kommune har skrinlagt deres ide om at ændre vejstykkets status til privatfællesvej.

 

Tømmerupvang 10 overtages af Mette Fundby Schou og Christian Fundby Schou.

 

FM har modtaget et par gravetilladelser. BM får kopi.

 

Der er modtaget en indkaldes til delegeretmøde i sammenslutningen. Desværre er der et sammenfald med dages bestyrelsesmøde.

 

FM har været i kontakt med Holdkær Parken vedrørende lån af deres fælleshus til GFTVs 40 årsjubilæumsfest. Det kunne godt lade sig gøre, og det er booket til 29.9.2018. Pris for lån er aftalt til et par flasker god rødvin.

 

Ad. 3 Regnskab
Ind- og udbetalinger siden forrige møde gennemgået.

 

Kontoudtog udleveret til SEK.

 

Beløbet til dækning af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger overføres til bestyrelsesmedlemmerne17.5.2018.

 

SEK har fornyet domænet GFTV.DK frem til 30.06.2022. Pris kr. 201,15. KS overfører beløbet til SEK.

 

Saldo på konti i Sparekassen Sjælland:
Driftskonto kr. 41.038,42
Vejkonto – drift kr. 233.362,97
Saldo på konto i Arbejdernes Landsbank
Bunden konto kr. 638.795,89

Ad. 4 Arbejdsopgaver
Status på generalforsamlingen
Generalforsamlingen forløb godt.

 

Ansøgning til TK om forhøjelse af bebyggelsesprocent til 30
I henhold til generalforsamlingens beslutning, skriver FM en ansøgning om øgning af bebyggelsesprocenten fra 25% til 30%.

 

Jubilæumsfest – økonomi
Økonomien blev fastlagt på generalforsamlingen. Se referat fra denne.

 

Ad. 5 Eventuelt
BM har fået arrangeret, at Hansen Service slår græs på fællesarealet 17.5.2018. Samtidig skulle Hansen Service gerne give BM tilbud på snerydning / saltning af vejstykket ved fællesarealet.

 

Ad. 6 Næste møde
Næste møde afholdes 15. august 2018 kl. 18:00 hos KS. På dette møde afholdes det årlige vejsyn.

 

Mødet slut 19:17

 

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen