Vejvedligeholdelse

Se de mange fotos fra arbejdet her .

29.11.2005
Vejvedligeholdelse
Bestyrelsen har 19.11 foretaget endnu en mangelgennemgang af vejarbejdet. Det resulterede i en liste med mangler, som er sendt til Colas. Denne gang drejer det sig mest om steder hvor revnen mellem asfalt og kantsten ikke er blevet efterfyldt. Så er der endnu et par steder hvor chaussestenene skal lægges om, og endelig et enkelt sted hvor rengøringen ikke er lavet som lovet.

Colas har lovet at komme og lave alle de påtalte mangler 30.11. Det bliver spændende at se om det kommer til at holde stik.

Så er det forhåbentlig også slut for denne gang. Næste gang arbejdet skal kigges efter i sømmene bliver om ca. et årstid når entreprenør, vores ingeniør og bestyrelsen skal gennemgå det hele igen, for at se om der skulle være opstået problemer nogen steder.

 

30.09.2005
Vejvedligeholdelse
Så er der lidt nyt igen. Nu skulle Brdr. Hansen starte med brolæggerarbejdet på mandag 3/10.

29.09.2005
Vejvedligeholdelse
Ja, ja – en lang næse kan man jo altid få. Det er sikkert gået op for alle, at vi er blevet brændt af. Der blev ikke udbedret nogen mangler fra onsdag og frem, som lovet. Best. har været i kontakt med vores rådgivende ingeniør, og han prøver med al magt at få oplyst hvornår Colas og co. så forventer at komme.

24.09.2005
Vejvedligeholdelse
Vi har nu fået oplyst, at Colas og Brdr. Hansen starter på mangeludbedring onsdag 28/9. Arbejdet forventes afsluttet 3/10. Den mangelliste bestyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Gundtofte og Bech er foreløbig godkendt af Colas og Brdr. Hansen. De ønsker dog at gennemgå de påtalte mangler på stedet.

Der skal oprettes kantsten i et par indkørsler hvor asfalten ligger over kantstenenes niveau. At dette er sket skyldes, at Colas har lagt mere asfalt, end aftalt, på disse steder for at få et godt fald mod rendestensbrøndene.

De steder hvor der er mere end 5 mm gab mellem kantsten og asfalt, skal der forsegles med asfalt. I den forbindelse vil det være godt hvis alle kantsten er ny fejet onsdag morgen.

Du kan se hele mangellisten her: mangelliste

18.09.2005
Vejvedligeholdelse
Arbejdet en nu afsluttet, og bestyrelsen har afholdt afleveringsforretning sammen med vores ingeniør og Colas. Mangellistens grundlag var selvfølgelig de henvendelser, der var kommet ind fra medlemmerne. Det var ikke alle punkter der kunne opnås enighed om på stedet, og nu “tygger” Colas og deres underleverandører på listen, og vi må vente og se hvad de kommer tilbage med. Hvornår de påtalte ting ændres/udføres ved vi ikke p.t. Så snart der foreligger en dato bliver siden her opdateret.

Der er nogen der har påtalt tjærepletter på fortovsfliser. I den forbindelse kan vi sige, at I skal IKKE begynde at rense den af med benzin og lign. Det vil bare medføre, at tjæren opløses og trænger længere ind i flisen.

18.08.2005
Vejvedligeholdelse
Påbegyndelsen af asfalt affræsning er blevet en enkelt dag forsinket. Den del af arbejdet afsluttes nu mandag 22.8, samme dag udlægningen af ny asfalt starter. Planen for det arbejde er stadig som anført i forrige indlæg.

For tiden er entreprenøren også igang med at kantfylde de steder hvor kanststen er oprettet.

Alt brolæggerarbejde vil være afsluttet mandag 22.8

13.08.2005
Vejvedligeholdelse
Så er entreprenøren ved at være færdig med at oprette kantsten og brønde.

Næste skridt bliver at få fræset noget af den gamle asfalt af. Der skal fræses ca. 1 meter asfalt af i hver side af vejen. Det arbejde begynder de på onsdag 17. august, og målet er at de bliver færdige samme dag. Måske bliver vendepladserne først ordnet torsdag 18. august. Arbejdet med affræsning starter på 3. vej (høje numre) og slutter på vej 1 (lave numre).

Selve asfalteringen starter mandag 22. august, og man regner med, at det tager 3 dage. Altså 1 dag pr. vej. Asfaltarbejdet starter på 3. vej (høje numre).

Vejret er selvfølgelig en afgørende faktor, og det kan blive nødvendigt at udskyde noget af arbejdet hvis himmel og jord står i et.

I forbindelse med asfaltarbejdet vil vi gerne gøre opmærksom på, at der de første dage kan være en risiko for at trække tjære med ind i indkørslen. Hvis du er bange for det, kan du evt. parkere på vejen den første nat efter asfalteringen.

01.08.2005
Vejvedligeholdelse
Så er arbejdet i fuld gang. Entreprenøren har efter aftale med bestyrelsen etableret skur og materialedepot på vores fællesareal.

I de første 2 uger af august vil arbejdet være koncentreret om, at få rettet de kantsten op bestyrelsen har afmærket, samt montering af flydende rendestensbrøndæksler.

Entereprenøren skal bruge lidt vand til den beton kantstenene skal stå i, så de vil evt. bede om lov til at kunne tappe lidt vand hos dig. Det håber vi alle vil finde OK.

I uge 33 (15/8 – 20/8) vil den gamle asfalt (ca. 1 meter i hver vejside) blive fræset af, og ny asfalt vil blive udlagt.

Bestyrelsen vil gerne henstille til alle medlemmer, at de i den periode arbejdet pågår sørger for, at veje og kantsten er tilgængelige for entreprenøren.

Når selve asfaltarbejdet går igang, skal I være opmærksomme på, at der fra den nye asfalt evt. kan trækkes tjærerester fra vejen ind i jeres indkørsel.

Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, gerne via e-mail.

05.07.2005
Vejvedligeholdelse
Så er det fastlagt hvornår arbejdet på vores veje startet. Det sker i uge 31.

Det første der sker er, at entreprenøren skal oprette kantsten og lægge nye dæksler på rendestensbrøndene. Selve asfalt arbejdet starter først når brønde m.m. er færdig.

Vi har endnu ikke fået en detaljeret arbejdsplan; men ligeså snart den foreligger, vil vi orientre dig om den.

Står du og skal have etableret naturgas, vil det være godt, om du kunne få fremskyndet arbejdet med stikledningen, så det er færdigt inden uge 31.

Følg arbejdet her på siden.

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen