Referat fra bestyrelsesmøde 27. maj 2020

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2020, klokken 19:00. Mødet blev holdt hos BM og følgende var til stede:

Jan Egholm (FM)
Flemming Poulsen (NF)
Kasserer Jes Baggersted (KS)
Best. medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

Ad. 1 Referat
Referater fra bestyrelsesmødet 15.1.2020 var udsendt pr. mail. Referatet blev godkendt.

Ad. 2 Beretning
Tårnby Kommune har sendt FM en høring vedrørende lokalplan 142 for boliger ved Tømmerup Haveby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 22. Lokalplanen giver mulighed for at opføre rækkehuse i 2 etager og ”punkthuse” i 3 etager. Vi har ikke fremført nogen bemærkninger til lokalplanen. Den nye bebyggelse vil dog medføre øget trafik på Ugandavej, hvorfor vi skal være klar til at foreslå en lysregulering af krydset Tømmerupvang/Ugandavej.

Sparekassen har bedt bestyrelsen om opdatering af legitimationsoplysninger. FM, KS og NF har afgivet ønsket information.

Vi har fået nyt design på hjemmesiden.

Tårnby Kommunes Corona information er blevet omdelt.

Af hensyn til cykelfolkets passage på stierne er der lagt nogen fliser udfor nr. 43, 45 og 72. Udgiften til dette kr. 9250,00 skal afholdes af vejkontoen. KS sørger for korrekt kontering.

Sammenslutningens delegeretmøde er blevet udsat på grund af Corona.

Nr. 22 og 28 er blevet sat til salg. Vi har fået gebyr fra ejendomsmæglerne.

Ad. 3 Regnskab
Indtægter og udgifter gennemgået.

Kontoudtog udleveret til SEK.

Det reviderede regnskab for både drift og vejkonto blev underskrevet.

Fremtidige budgetter skal tage højde for de negative renter pengeinstitutterne opkræver. Indtil der kan afholdes generalforsamling og et nyt budget kan godkendes må vi acceptere et underskud på ca. kr. 7.000, – på driften, og opkrævning af kontingent vil være på kr. 1.150,00 som vedtaget på generalforsamlingen 2019.

Der skal lavet et opdateret ”opkrævningbrev”.

Ad. 4 Drøfte afholdelse af ordinær generalforsamling
Vi håber det vil være muligt af afholde en generalforsamling i første halvdel af september.

Ad. 5 Eventuelt
BM er blevet kontaktet af Steen Kondrup, nr. 62, der kunne berette om et uheld forsaget af en kassevogn. Uheldet skal have totalskadet et vores medlemmers bil. Steen ønsker et ”Legende børn” skilt opsat. BM bad Steen om at fremsætte et forslag på en generalforsamling.

Mødet slut 20:30

Jan Lerche Egholm
Formand

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen