Fiberen nærmer sig – part 2

Nu er nedlægningen af fiberkabel i vores forening i fuld gang. Bestyrelsen har hørt fra medlemmer, der udtrykker bekymring om arbejdet med reetablering af vores fortove, og det samme fremgår af opslag på Facebook.

Det er forståeligt, at man er bekymret. Det er vi også i bestyrelsen. Vi kan ikke udstede nogen form for garantier. Det vi kan love, er at når arbejdet er afsluttet, og der indkaldes til en afleveringsforretning, så vil vi være til stede.

På afleveringsforretningen vil der også være deltagelse fra TDC, Dansk Kabel-tv, Tårnby Kommune. Formålet med afleveringsforretningen er, at det samlede arbejde skal gennemgås, og fejl og mangler påtales. Vi vil ikke lægge fingrene imellem, hvis vi syntes, der er steder fortovene ikke er retableret på en god og ordentlig måde.

Bestyrelsen

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen