Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2007

OBS – For at kunne læse de til referatet vedlagte bilag, er det nødvendigt, at du har installeret Adobe Reader. Programmet er GRATIS. Har du det ikke, kan det downloades her: Download Adobe Reader

Referat af Grundejerforeningen Tømmerupvangs ekstraordinære ordinære generalforsamling, mandag den 11. juni 2007, klokken 19.00.

Generalforsamlingen blev afholdt i PAB’s fælleshus, Holdkærs Ager nr. 94.

Fra bestyrelsen deltog:

Kasserer Jes Bagersted (KS)
Medlem Lars Froberg (BM)
Sekretær Ulrik Klixbüll (SEK)

SEK startede med at byde de fremmødte medlemmer velkommen, og fortsatte til dagsordnens punkt 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Flemming Poulsen, nr. 51. og da der ikke var andre forslag fra salen blev Flemming valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten bad SEK undersøge, hvor mange stemmeberettigede der var til stede. SEK konstaterede, at der var mødt 7 stemmeberettigede medlemmer.

Derpå gik dirigenten videre til dagsordenens pkt. 2.

Bilag 1, Opgørelse over stemmeberettigede.

Bilag 2.1 – 2.2, Indkaldelsen til generalforsamling.

Pkt. 2. Valg af formand

Dirigenten spurgte salen om der var kandidater til posten som formand. Det blev konstateret, at det ikke var tilfældet, hvorfor der ikke blev valg nogen formand.

Pkt. 3. Valg af næstformand

Dirigenten spurgte salen om der var kandidater til posten som næstformand. Det blev konstateret, at det ikke var tilfældet, hvorfor der ikke blev valg nogen næstformand.

Pkt. 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Dirigenten spurgte salen om der var kandidater til posterne som bestyrelsessuppleanter. Det blev konstateret, at det ikke var tilfældet, hvorfor der ikke blev valg nogen bestyrelsessuppleanter.

Pkt. 5. Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring blev gennemgået og diskuteret.

Gurli Ahn, nr. 19, ønskede at høre om bestyrelsen havde været i kontakt med Grundejersammenslutningen for at høre om hvad andre foreninger evt. har gjort i samme situation som den vi nu er i.

Til det svarede SEK, at det har den ikke, og at vi heller ikke havde fundet det relevant at gøre. Bestyrelsen havde været i kontakt med Tårnby Kommune, og fået deres syn på sagen, og bestyrelsen havde selv en ide til hvordan situationen kunne takles. Bestyrelsen løsning var vedtægtsændringen, der netop blev diskuteret.

Jørgen Hvistendal, nr. 7, mente at det kunne man da godt gøre.

Der fulgte nu en lille diskussion om hvem man evt. kunne kontakte for at høre om lignende situationer, og det endte med, at SEK lovede at der ville blive taget kontakt til Sammenslutningen, og at dennes svar ville kunne ses på GFTV.DK

Dirigenten satte derpå forslaget til afstemning, og resultatet blev 6 stemmer for og 1 stemme imod. Forslaget var dermed vedtaget, og grundejerforeningens interesser varetages nu af et forretningsudvalg, som p.t. består af de tre medlemmer, som blev valgt på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten afsluttede kl. 19:30 generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Flemming Poulsen
Dirigent
TV nr. 51

Ulrik Klixbüll
Sekretær
TV nr. 6

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen